GB flag 16   email white 24    facebook 

Administracijos darbo laikas

Darbo dienomis:  8.00 val. – 17.00 val.

Penktadieniais:   8.00 val. – 15.45 val.

Pietų pertrauka:  12.00 val. – 12.45 val.

 

Renginiai
Pirm A T K P Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
312procentu parama mini

Įsigykite ir paremkite

cart logo

Naudingos nuorodos

ESFIVP I 1

ESFIVP I 1
2020 metų balandžio 24 dieną pasirašyta projekto "Informavimo ir konsultavimo apie socialines paslaugas plėtojimas" sutartis.

Projektas įgyvendinamas su partneriu - Jurbarko rajono neįgaliųjų draugija ir finansuojamas Europos socialinio fondo bei Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas - efektyvinti socialines paslaugas, plėtojant informavimą ir konsultavimą.

Tikslinės grupės - socialinę atskirtį patiriantys asmenys, miesto bendruomenėje gyvenantys asmenys.

Planuojama informacijos sklaidą vykdyti šiomis kryptimis:
1. Informavimo priemonių sukūrimas ir sklaida;

2. Bendradarbiavimo skatinimas tarp organizacijų dalinantis gerąja praktika, gilinant žinias, keičiantis informacija informavimo ir konsultavimo srityse.

Projektas bus vykdomas bendradarbiaujant su rajono NVO, teikiančiomis socialines, sociokultūrines paslaugas, kitomis savivaldybės įstaigomis, teikiančiomis švietimo, pagalbos, socialines paslaugas.
Projekto metu bus pasiekti šie rezultatai:
1. Suteikta 100 informavimo ir konsultavimo paslaugų.
2.Pagerintas informacijos prieinamumas panaudojant leidybines priemones:
2.1. Suorganizuoti renginiai potencialiems klientams, kitiems tikslinės grupės atstovams;
2.2. Išplatinta aktuali, spausdinta informacija įvairaus amžiaus asmenims individualiai bei su suinteresuotų įstaigų pagalba.
3. Į savanorišką veiklą įsitrauks savanoriai.
Pasirinktos priemonės leis pateikti išsamią informaciją, organizacijų kooperacija sustiprins bendruomeniškumą, užtikrins bendrų interesų atstovavimą, pagerins informacijos sklaidą.
Projektu siekiama plėtoti socialinę atskirtį patiriančių asmenų informavimą ir konsultavimą, t.y. gerinti bendrųjų paslaugų teikimo prieinamumą įtraukiant savanorius ir kitas organizacijas veikiančias socialinėje srityje.

Veiklas ketinama įgyvendinti iki 2021 m. gegužės 1 dienos.