GB flag 16   email white 24    facebook 

Administracijos darbo laikas

Darbo dienomis:  8.00 val. – 17.00 val.

Penktadieniais:   8.00 val. – 15.45 val.

Pietų pertrauka:  12.00 val. – 12.45 val.

 

Renginiai
Pirm A T K P Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
302procentu parama mini

Įsigykite ir paremkite

cart logo

Naudingos nuorodos

VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ pagrindinis tikslas – kokybiškai teikti plataus spektro socialines paslaugas, užtikrinti, kad paslaugos gavėjas gautų laiku ir jo socialinius poreikius atitinkančias paslaugas.

Mūsų ilgalaikiai kokybės tikslai ir įsipareigojimai:

 • Atitikti Įstaigos paslaugų gavėjų, socialinių partnerių, steigėjo, finansuotojų ir tiekėjų lūkesčius bei poreikius.
 • Teikti kokybiškas, saugias, savalaikes ir kvalifikuotas paslaugas, vykdyti teikiamų paslaugų kokybės pasitenkinimo analizę, operatyviai reaguoti į paslaugų gavėjų pastebėjimus.
 • Kasmet vertinti darbuotojų kvalifikacijos poreikį ir sudaryti sąlygas jos kėlimui, kokybiškam ir našiam darbui.
 • Įstaigos veikloje vadovautis EQUASS kokybės principais: teisės, etika, lyderystė, partnerystė, dalyvavimas, orientacija į asmenį, orientacija į rezultatus, nuolatinis gerinimas, kompleksiškumas.
 • Užtikrinti pakankamus išteklius kokybės vadybos sistemos palaikymui ir nuolatiniam tobulinimui.
 • Nuolat tobulinti kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2015 reikalavimus ir EQUASS kokybės principus.
 • Įgyvendinti kokybės politiką ir tikslus, užtikrinti jų tinkamumą ir sklaidą.
 • Veikloje vadovautis LT teisės aktų ir kitų norminių dokumentų reikalavimais, reglamentuojančiais įstaigos veiklą.

Mūsų veiklos principai:

 • užtikriname kokybę visose Įstaigos veiklos srityse;
 • kiekvienas darbuotojas savo kompetencijos ribose yra atsakingas už atliekamo darbo kokybę ir kokybės gerinimą;
 • palaikome ryšius su partneriais, paslaugų gavėjais ir jų artimaisiais, stengiamės patenkinti paslaugų gavėjų lūkesčius ir pasitikėjimą;
 • didelį dėmesį skiriame paslaugų planavimui, procesų kontrolei;
 • kruopščiai analizuojame paslaugų gavėjo poreikius, dalyvaujame projektinėse veiklose naujų paslaugų išbandymui;
 • minimali kontrolė, maksimali savikontrolė – pasitikime žmonėmis, suteikiame jiems atsakomybę ir įgaliojimus, vertiname darbuotojų pastangas ir darbo rezultatus, skatiname darbuotojų kūrybiškumą, mąstymą, atsakomybę už atliekamą darbą;
 • kasmet analizuojame veiklos rezultatus, atsižvelgdami į paslaugų gavėjų poreikius, vertindami paslaugų rezultatyvumą, tobulindami darbo organizavimą, vykdydami nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, dalindamiesi gerąja patirtimi, viešindami rezultatus ir diegdami inovacijas.

VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ vadovas prisiima atsakomybę:

 • kad ši politika būtų suprasta ir įgyvendinama visų įstaigos darbuotojų ir sudarytos tinkamos darbo sąlygos kokybiškoms paslaugoms teikti;
 • kad būtų pakankami ištekliai kokybės politikai įgyvendinti;
 • kad būtų kuriama personalą motyvuojanti aplinka;
 • kad būtų savalaikiai diegiamos ir įgyvendinamos naujovės, siekiant gerinti teikiamų paslaugų kokybę.

Kokybės politikos įgyvendinimo tikslai pateikiami Įstaigos Kokybės vadove.

 

2020-09-08 VšĮ "Jurbarko socialinės paslaugos" sertifikuota kaip sėkmingai įdiegusi kokybės vadybos sistemą, vadovaujantis LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimais.

SRS20 079 Jurbarko socialines paslaugos lt 1

SRS20 079 Jurbarko socialines paslaugos lt 1

SRS20 078 Jurbarko socialines paslaugos lt AK 1

SRS20 078 Jurbarko socialines paslaugos lt AK 1

Equass sertifikatas

Equass sertifikatas