GB flag 16   email white 24    facebook 

Administracijos darbo laikas

Darbo dienomis:  8.00 val. – 17.00 val.

Penktadieniais:   8.00 val. – 15.45 val.

Pietų pertrauka:  12.00 val. – 12.45 val.

 

Renginiai
Pirm A T K P Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
312procentu parama mini

Įsigykite ir paremkite

cart logo

Naudingos nuorodos
Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius
(etatais)
Darbo funkcijos Spec. reikalavimai pareigybei
 Direktorius 1 Vadovauja įstaigai ir vykdo darbdavio funkcijas bei pareigas, užtikrina įstaigos funkcionavimą, kokybišką pavestų funkcijų vykdymą. Aukštasis universitetinis ar jam prilygintas socialinių mokslų krypties išsilavinimas ir trejų metų socialinio ar vadovaujamo darbo patirtis
Vyriausiasis socialinis darbuotojas socialinei globai suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims ir intensyviai krizių įveikimo pagalbai 1 Koordinuoja trumpalaikės, ilgalaikės socialinės globos paslaugų teikimą suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims, organizuoja intensyvią krizių įveikimo pagalbą. Aukštasis socialinio darbo ar jam prilygintas išsilavinimas ir ne mažiau kaip 2 metų patirtis organizuojant trumpalaikės, ilgalaikės socialinės globos paslaugas suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims, intensyvią krizių įveikimo pagalbą.
Vyriausiasis socialinis darbuotojas dienos socialinei globai namuose ir pagalbos į namus paslaugoms 1 Koordinuoja dienos socialinės globos namuose bei pagalbos į namus paslaugas. Aukštasis socialinio darbo ar jam prilygintas išsilavinimas ir ne mažiau kaip 2 metų patirtis organizuojant socialines paslaugas.
Vyriausiasis socialinis darbuotojas socialinei globai suaugusiems asmenims su proto ir (arba) fizine negalia ir socialinei priežiūrai suaugusiems socialinės rizikos asmenims 1 Koordinuoja dienos socialinės globos institucijoje, trumpalaikės/ilgalaikės socialinės globos paslaugas institucijoje suaugusiems asmenims su proto ir (arba) fizine negalia asmenims bei apgyvendinimo nakvynės namuose, laikino apnakvindinimo nakvynės namuose paslaugas ir kompensacinės technikos išdavimą. Aukštasis universitetinis socialinio darbo ar jam prilygintas išsilavinimas ir ne mažiau kaip 3 metai socialinio darbo patirties.
 Vyriausiasis buhalteris 1 Organizuoja įstaigos buhalterinę apskaitą ir kontroliuoja, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami darbo, materialiniai ir finansiniai įstaigos ištekliai. Aukštasis universitetinis arba aukštesnysis finansinis ar buhalterinis išsilavinimas ir ne mažesnė kaip 3 metų darbo patirtis buhalterinės apskaitos srityje.
 Buhalteris 1 Veda maisto produktų pajamų ir išlaidų, atsargų, trumpalaikio turto apskaitą, atlieka kasininko funkcijas. Aukštasis ar aukštesnysis buhalterinis išsilavinimas.
Socialinių programų ir kokybės koordinatorius 1 Planuoja, prižiūri įstaigoje vykdomas socialines paslaugas, koordinuoja ir vertina paslaugų kokybę. Aukštasis universitetinis teisės, vadybos ar viešojo administravimo išsilavinimas arba aukštasis socialinio darbo krypties išsilavinimas.
 Personalo specialistas-sekretorius 1

Kaupia ir sistemina dokumentus, susijusius su įstaigos veikla, registruoja gaunamą korespondenciją, tvarko darbuotojų asmens bylas, atsako už įstaigos dokumentų archyvavimą.

Profesinis išsilavinimas, valstybinės lietuvių kalbos ir bent vienos užsienio kalbos mokėjimas, raštvedybos pagrindų, kalbos kultūros, darbo teisės išmanymas, gebėjimas dirbti naujomis ryšių ir kitomis organizacinės technikos priemonėmis.
 Psichologas 1 Teikia psichologinę pagalbą įvairių paslaugų gavėjų grupėms įstaigoje bei konsultuoja įstaigos darbuotojus, teikia pasiūlymus darbui su paslaugų gavėjais. Aukštasis universitetinis psichologijos studijų išsilavinimas.
 Masažuotojas 1 Teikia masažo procedūras. Formali masažuotojo profesinė kvalifikacija.
Atvejo vadybininkas 3,5 Koordinuoja, organizuoja bei teikia kompleksinę pagalbą vaikui ir jo atstovams, siekiant šeimai padėti įveikti iškilusius socalinius sunkumus Aukštasis socialinio darbo ar socialinės pedagogikos išsilavinimas ir ne mažesnė kaip vienerių metų darbo ar savanorystės, dirbant su šeima ir vaikais, patirtis
Socialinis darbuotojas (vykdantis globos koordinatoriaus funkciją) 1 Organizuoja, koordinuoja ir vykdo globėjų (rūpintojų) ir įtėvių konsultavimą ir pagalbos jiems teikimą Aukštasis socialinio darbo ar jam prilygintas išsilavinimas
Socialinis darbuotojas darbui su šeimomis 12 Konsultuoja ir informuoja šeimas socialinės paramos teikimo ir problemų sprendimų klausimais, vykdo socialinių problemų šeimoms prevenciją, planuoja ir vykdo darbą su šeima Aukštasis socialinio darbo ar socialinės pedagogikos išsilavinimas
 Socialinis darbuotojas 5 Teikia bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas skirtingoms klientų grupėms, dirba komandiniu principu su socialinio darbuotojo padėjėjais. Aukštasis socialinio darbo ar jam prilygintas išsilavinimas.
Socialinis darbuotojas-kompensacinės technikos specialistas 1 Organizuoja ir koordinuoja Nakvynės namų darbą bei Jurbarko rajono gyventojų aprūpinimą kompensacinės technikos priemonėmis. Aukštasis socialinio darbo ar jam prilygintas išsilavinimas.
 Užimtumo specialistas 1 Ugdo asmenų su proto ir (arba) fizine negalia darbinius – profesinius įgūdžius, kartu kuria rankų darbo produktus. Įžanginių socialinio darbuotojo padėjėjo mokymų išklausymas ir patirties turėjimas darbinių įgūdžių neįgaliesiems ugdymo srityje.
 Neformalaus ugdymo specialistas 1 Rengia neformalaus ugdymo, socialinės integracijos programas, teikia ugdomojo pobūdžio paslaugas asmenims su proto ir (arba) fizine negalia. Aukštasis universitetinis socialinės srities ar edukologijos išsilavinimas.
 Bendrosios praktikos slaugytojas 2 Teikia bendrosios praktikos slaugos paslaugas asmenims, gaunantiems dienos, trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugas įstaigoje. Galiojanti bendrosios praktikos slaugytoja licencija.
Socialinis darbuotojas 2 Organizuoja ir vykdo globėjų (rūpintojų) ir įtėvių rengimą, atranką, konsultavimą ir pagalbos jiems teikimą. Aukštasis edukologijos, psichologijos ar socialinio darbo ar jam prilygintas išsilavinimas ir įgyta teisė (atestuotas Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie SADM) vykdyti asmenų, siekiančių globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką, patikrinimą.

Socialinio darbuotojo padėjėjas / individualios priežiūros specialistas / slaugytojo padėjėjas

Socialinio darbuotojo padėjėjas (projekto ,,Integralios pagalbos teikimas Jurbarko rajono gyventojams“ įgyvendinimo metu)

50

 

11,25

 

Teikia bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas skirtingoms klientų grupėms. Įžanginių socialinio darbuotojo padėjėjo / slaugytojo padėjėjo mokymų išklausymas, ne mažesnis kaip vidurinis išsilavinimas.
 Ūkio dalies vedėjas 1 Organizuoja jam pavaldaus personalo darbą, viešuosius pirkimus, atsako už įstaigos ūkinį aprūpinimą, ūkinio inventoriaus saugumą ir atnaujinimą bei gaisrinės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos priežiūrą, prižiūri įstaigai priklausančius pastatus, patalpas ir teritorijas. Aukštojo mokslo neuniversitetinis studijų išsilavinimas, vairuotojo pažymėjimas, darbas kompiuteriu.
 Dušo darbuotojas-skalbėjas 0,5 Teikia dušo ir skalbimo paslaugas Jurbarko rajono gyventojams -
 Sandėlininkas 1 Atsako už maisto produktų užsakymą, priėmimą, saugojimą, išdavimą. -
 Vairuotojas-ekspeditorius 2 Vairuoti ir prižiūrėti įstaigai priklausančius automobilius, saugiai vežti keleivius. Vairuotojo pažymėjimas reikiamai automobilio klasei.
 Virėjas 3,75 Ruošia maistą dienos, trumpalaikės, ilgalaikės socialinės globos paslaugos gavėjams įstaigoje -
 Elektrikas-santechnikas 0,5 Atlieka smulkius elektros įrenginių ir prietaisų remonto, santechnikos montavimo ir remonto darbus. -
 Kūrikas 0,6 Atsako už įstaigos šildymą ir jos sistemą. -
 Pagalbinis darbininkas 0,5 Atlieka smulkų patalpų, vidaus ir lauko inventoriaus remontą. -
 Valytojas 1,5 Valo ir tvarko įstaigos patalpas. -