GB flag 16   email white 24    facebook 

Administracijos darbo laikas

Darbo dienomis:  8.00 val. – 17.00 val.

Penktadieniais:   8.00 val. – 15.45 val.

Pietų pertrauka:  12.00 val. – 12.45 val.

 

Renginiai
Pirm A T K P Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
312procentu parama mini

Įsigykite ir paremkite

cart logo

Naudingos nuorodos

Barkūnų g. 8A, Jurbarkas

Atsakinga socialinė darbuotoja Dovilė Padegimienė
Tel. (8 447) 51407
Mob. +370 646 93024
El. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Paslaugos teikiamos vadovaujantis Jurbarko rajono savivaldybės laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugų teikimo ir mokėjimo už šias paslaugas tvarkos aprašu

Paslaugą reglamentuojantys teisės aktai:

1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. Nr. A1-93 įsakymas "Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo"
          2. Lietuvos Respublikos vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 583 "Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo"


1. Apgyvendinimas nakvynės namuose. Trukmė – iki 6 mėn. per metus 

Paslauga skiriama:

1. krizinėje situacijoje esantiems asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą Jurbarko rajono savivaldybėje;

2. darbingo amžiaus socialinės rizikos asmenims nuo 18 m., kuriems nustatytas apgyvendinimo nakvynės namuose poreikis;

3. išimtiniais atvejais senyvo amžiaus asmenims, kurie socialiai atskirti dėl to, kad elgetauja, valkatauja, yra iš dalies ar visiškai netekę gebėjimų savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime, kurių negalima apgyvendinti globos namuose, nes jie neatitinka nustatytų reikalavimų, ir kuriems nustatytas apgyvendinimo nakvynės namuose poreikis;

4. asmenims, rengiamiems paleisti iš laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietos, stacionarios sveikatos priežiūros įstaigos ir pageidaujantiems gauti apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugas. Socialinių paslaugų poreikį šiems asmenims nustato nurodytų įstaigų socialiniai darbuotojai, bendradarbiaudami su Jurbarko rajono avivaldybe, jeigu jos teritorijoje asmuo gyveno prieš patekdamas į laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietą ar stacionarią sveikatos priežiūros įstaigą arba jos teritorijoje gyvena asmens šeima;

5. kitiems asmenims, esant krizinei situacijai, kai iškyla grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei.

Norintys gauti šias paslaugas turi kreiptis į seniūnijos socialinį darbuotoją, pagal deklaruotą gyvenamąją vietą (jeigu grįžta iš laisvės atėmimo vietos – į seniūniją, kurioje gyveno iki laisvės atėmimo). Seniūnijos socialinis darbuotojas per 7 kalendorines dienas nuo asmens prašymo gavimo dienos privalo nustatyti asmens socialinių paslaugų poreikį, užpildydamas Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo formą (patvirtintą Socialinės apsaugos ir darbo ministro). Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus (toliau – Socialinės paramos skyrius) specialistas patikrina gautus dokumentus ir teikia Socialinių paslaugų skyrimo komisijai, kurios teikimu sprendimą dėl apgyvendinimo priima Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo.

Asmuo realiai neturintis gyvenamosios vietos gali prašyti pratęsti paslaugos teikimą.  Nakvynės namų socialinis darbuotojas įvertina asmens socialinių paslaugų poreikį ir pateikia reikiamus dokumentus savivaldybės Socialinių paslaugų skyrimo komisijai, kuri priima sprendimą.

Su paslaugos gavėju pasirašoma nustatytos formos sutartis.

Asmuo, pakartotinai besikreipiantis dėl apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugų gavimo, turi būti atsiskaitęs su Įstaiga už anksčiau teiktas šios rūšies paslaugas.


2.
Laikinas apnakvindinimas.

Trukmė: Jurbarko rajono gyventojams – ne ilgiau kaip 3 paros per metus, ne Jurbarko rajono gyventojams - 1 para per metus.

Paslauga skiriama:  benamiams;  asmenims, esantiems krizinėjė situacijoje, kai nesuteikus šių paslaugų iškyla grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei.

Šiai paslaugai  gauti reikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą laikinai gyventi Lietuvoje (ne Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams).